Christelijk Gemengd koor Coram Deo

Contactpersoon:

José Griffioen
0344-604061
 
algemeen@coramdeo.nl


U kunt, als u zich als lid wilt opgeven, of als u nog informatie wenst
ook contact opnemen met één van de bestuursleden.
   

Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Chr. Gemengd Koor Coram Deo


Kaart / Route