Lid worden

Iedereen die de grondslag van ons koor onderschrijft, zoals ook verder uitgewerkt in de Statuten, kan lid worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier, of door één van de bestuursleden te benaderen.