Contributie

De contributie bedraagt € 51,00 per kwartaal te voldoen op het rekeningnummer van de vereniging
NL83 RABO 0153 7506 42 t.n.v. Chr. Gemengd Koor Coram Deo te Elst, onder vermelding van de periode waarop de betaling betrekking heeft. Maandelijks € 17,00 overmaken kan ook. Van dit bedrag kan in bijzondere omstandigheden bij bestuursbesluit worden afgeweken tot een minimumbedrag van € 36,00 per kwartaal. Een verzoek om korting tot het minimumbedrag door scholieren, studenten en 65-plussers wordt ingewilligd.