Uit de Nieuwsbladen

FACEBOOK


 
"De Hank", Dorpskrant van Elst. Maart 2016

Christelijk Gemengd Koor Coram Deo, Utrechtse Heuvelrug is meer dan zingen alleen........................ 

Elst  -  Woensdag 16 maart is Chr. Gem. Koor Coram Deo, Utrechtse Heuvelrug zijn koorrepetities in Multi Functioneel Gebouw "Het Bestegoed" Tabaksweg 20  te Elst gestart. Daarom een speciale oproep aan de inwoners van Elst.
 
Het koor is acht jaren geleden opgericht en heeft al die tijd de  bekende musicus John Propitius als dirigent. De repetitielocatie was tot voor kort de kerkzaal van kerkgebouw "De Ark” in Amerongen, maar door omstandigheden  zijn we overgestapt op een andere repetitielocatie. Elke woensdagavond is er koorrepetitie van 19.45  tot 22.00 uur.
 
Het koor kenmerkt zich door een hele goede onderlinge sfeer. Met elkaars wel en wee wordt enorm meegeleefd. Lid zijn van Coram Deo is meer dan zingen alleen.
 
Het koor heeft nog ruimte voor enthousiaste zangers, van welke partij dan ook. En een paar bassen en sopranen zouden zelfs heel graag welkom worden geheten.  Iedere belangstellende is zonder enige verplichting welkom op één of meer repetitieavonden vanaf 19.45 uur in gebouw "Het Bestegoed”. 
 
Een bezoekje aan de website van het koor www.coramdeo.nl  geeft u nog veel meer informatie.


 
Nieuwsblad "De Kaap" schreef 28 febr. 2013 onder Amerongen over ons eerste lustrum:

Coram Deo bestaat in 2013 vijf jaar.

Coram Deo viert eerste lustrum 

AMERONGEN - Het christelijk zangkoor Coram Deo (letterlijk: voor Gods aangezicht) bestaat eind deze maand precies vijf jaar. Sinds de oprichting in februari 2008 is dit actieve koor al zeventien keer opgetreden in het openbaar. Er waren stemmige kerstconcerten, samenzangavonden, najaarsconcerten, passie oratoria en een groot jubileumconcert voor John Propitius, dirigent en veelzijdig muzikaal leider van Coram Deo. Voor dit lustrumjaar staan er twee bijzondere zangconcerten op het programma. Op 6 april is er een groots liefdadigheidconcert voor het diaconaal actiecomité Roemenie, in de Hervormde kerk in Lienden. Op 2 november volgt het feestelijke jubileumconcert in kerkgebouw De Ark in Amerongen. Meerdere solisten leveren hier een bijdrage aan. Coram Deo brengt uitvoeringen in meerdere verschillende kerkgebouwen, gespreid over de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Vaste standplaats en repetitielocatie is De Ark in Amerongen.

door Manus van Gent 

Het ontstaan van zangvereniging Coram Deo was - zoals vaker gebeurt - een gevolg van een niet opgelost verschil van inzicht binnen een groter koor in de Betuwe. Op initiatief van de heer Teunis van de Pol werd daarop in februari 2008 een nieuw, christelijk, gemengd zangkoor opgericht. De koorvereniging stelt zich ten doel om door zang en muziek gezamenlijk de Bijbelse boodschap uit te dragen, tot eer van God en tot welzijn van onze naasten.Voor Coram Deo is de Bijbel, als woord van God, de grondslag. Daarmee is het zangkoor toch niet star of strikt in christelijke leerstelligheden want in meerdere kerken treedt men op om goede doelen te steunen en nood te lenigen. Rijk Doeze Jager, voorzitter van Coram Deo, vertelt over zijn koor:,,Helaas moet ik ten eerste kwijt dat onze initiatiefnemer en bestuurder Teunis van de Pol onlangs, op 11 februari, uit ons midden is weggenomen. Hij zal ernstig door ons worden gemist, de goede man kon bergen verzetten. Ons bestuur zal alle zeilen bij moeten zetten om dit jubileumjaar tot het geplande succes te brengen. De koorleden hebben een pittig repetitieprogramma voor de boeg. Elke woensdag repeteren voor een ambitieuze concertencyclus in de loop van dit jaar: ze hebben het er voor over. Het enthousiasme is groot binnen het koor, maar we zouden best graag nog enkele zware mannenstemmen verwelkomen.”De voorzitter vervolgt: ,,Op zaterdag 6 april geeft ons koor een opvallend concert in de Hervormde kerk in Lienden. Dirigent is onze toegewijde John Propitius, op het orgel speelt Arjan Veen. Een groot deel van de opbrengst gaat naar de diocesane aktie in Roemenie, waardoor het werk aldaar van de familie Muit wordt gesteund.”Om het eerste lustrum te vieren, geeft Coram Deo op 2 november een groots jubileum concert in kerk De Ark in Amerongen. Meerdere muzikale en vocale solisten zullen dit concert verrijken en de akoestische kwaliteit van de kerkzaal leren waarderen.,,Tenslotte nodig ik belangstellenden uit om eens een repetitieavond op woensdag in De Ark bij te wonen. En ervaren hoe heerlijk het is te mogen en te kunnen zingen.’’ Welkom op de website!