Welkom op de website van ons koor Coram Deo

 
Coram Deo betekent Voor Gods aangezicht  
 
Het was de naam voor ons Christelijk Gemengd Koor in de Utrechtse Heuvelrug. We waren een interkerkelijk, alsook regionaal koor. Onze leden kwamen onder andere uit Amerongen, Andelst, Dodewaard, Elst, Leersum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Het repertoire, dat we instudeerden en uitvoerden bestond uit psalmen en geestelijke liederen. We zongen zowel in het Nederlands als in buitenlandse talen. Onze studielocatie was in Elst Ut. Ons koor bestond bijna twaalf jaren. Achtenveertig keer traden we in het openbaar op. Zie concerthistorie op de pagina "Concerten".
 
Let op, deze website gaat omstreeks 11 maart 2020 offline.